Nu är oktober månads nyhetsbrev ute. Det händer mycket i föreningen. Vi startar till exempel språkcafé i höst och VäsbyVänstern – Aktivisterna kommer planera för höstens aktiviteter. Du har också möjlighet att ta en fika med någon ur partiföreningen om du vill veta mer om vad vi gör eller om du har en idé du vill berätta om. Missa heller inte chansen att bjuda vårt kommunalråd Anders Rosén till din arbetsplats.

 

Ordförande har ordet

Hej partikamrat!

Det var ett tag sedan vi lämnade sommaren bakom oss. Jag hoppas att du hade en skön sommar oavsett om du rest, varit ledig eller jobbat.

Vi har gjort en lång resa sedan vi kom till makten. En resa där vi stundtals ställts inför svåra val och ibland varit tvungna att fatta svåra beslut. Tillsammans med de andra partierna i majoriteten (S, Mp och VB) har vi diskuterat och kompromissat oss fram till lösningar som ibland har legat nära våra idéer och ibland lite längre bort. Oavsett vilket så kämpar vi varje dag för de värderingar Vänsterpartiet står för och som vi tror är det som skapar det rättvisa och solidariska samhälle som vi vill se.

Vi har en kompetent kommunalgrupp som träffas minst en gång i månaden för att stämma av det arbete som görs och planera för det fortsatta arbetet. Vi har lyckats med en hel del. Vänsterpartiet var till exempel pådrivande i att öka anslaget för Väsbys kvinnojour, vi har sett till att en jämställdhetsstrateg snart finns på plats i kommunen och varit pådrivande i den resursökning som blev resultatet av skattehöjningen som gjordes i januari.

Tack vare dig som medlem kan vi vara en stark röst i Väsby och vi hoppas att du vill fortsätta vara en del av vår förening. Vi kommer under hösten att gå igenom våra medlemslistor och följa upp våra medlemmar som ännu inte betalat sin medlemsavgift, något som förstås kan vara lätt att glömma bland allt annat som händer i livet. Vi tar därför chansen att ringa upp dig för att höra hur du ser på ditt medlemskap, få oss en pratstund och höra efter om du vill fortsätta vara en viktig del i vårt arbete. Vi vill vara en stark förening med många feminister, socialister och antirasister!

Med vänlig hälsning,
Kamal Schtaie,
ordförande Vänsterpartiet Upplands Väsby


 

Vi vill veta vad du tycker!

Dina åsikter, ditt engagemang och din erfarenhet är viktig för oss. För att kunna planera vår verksamhet så att den passar våra medlemmar så har vi skapat en enkät som du hittar länk till i detta nyhetsbrev. Vi vill gärna att du fyller i enkäten och tar dig en funderare på vad som är viktigt för dig och hur du vill att vår verksamhet skall se ut. Vad är viktigt för dig och vad tycker du skulle vara spännande och intressant att göra?

Genom dina svar hjälper du VäsbyVänstern att bli en starkare organisation och förhoppningsvis får du själv några idéer på hur du skulle vilja engagera dig. Även om du föredrar att vara passiv medlem så uppskattar vi om du tar 10 minuter och fyller i enkäten.

Länk till medlemsenkäten 2015


 

Möte med VäsbyVänstern – Aktivisterna

I vår förening finns en nystartad grupp som kallar sig för VäsbyVänstern – Aktivisterna. Gruppen är till för de medlemmar som vill vara med och planera och genomföra utåtriktade aktiviteter så som dela flygblad och anordna torgmöten till exempel.

Den 6 oktober har gruppen sitt första möte för hösten. De träffas i partilokalen på Dragonvägen 30 klockan 18.00. Alla medlemmar är varmt välkomna. På dagordningen står bland annat att planera för det språkcafé som snart drar igång, att hitta bra former för Röd lördag, planera för flygbladsutdelning med mera.


 

17 oktober I Kurs för nya medlemmar i Sigtuna, Sollentuna, Märsta och Upplands Väsby

Lördagen den 17 oktober klockan 9.30-16.00 kommer det att anordnas en kurs för nya medlemmar. Kursen kommer att fungera som en introduktionskurs och sträcka sig över en hel dag. Både nya och nygamla vänsterpartister i Sigtuna, Sollentuna, Märsta och Upplands Väsby är välkomna.

Kursen kommer ge en grundläggande inblick i Vänsterpartiets politik och organisation och är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra kamrater i Norrort och lära dig mer om partiets politik.

Kursen kommer innehålla tre olika föreläsningspass där ideologi, organisation och Vänsterns arbete i Norrort kommer att tas upp. Gott om utrymme för frågor och funderingar kommer finnas.

Kursen hålls i VäsbyVänsterns partilokal på Dragonvägen 30 i Upplands Väsby.

Vi bjuder på lunch och fika.

Om du har frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta Kamal Schtaie på kamal@schtaie.se.

Anmäler dig gör du senast den 13 okt i länken nedan.

Jag vill anmäla mig!


 

Träffa någon ur partiföreningen

Du kanske undrar vad vi i VäsbyVänstern gör, hur du kan engagera dig eller vill dela med dig av någon god idé? Kanske vill du träffa någon av oss för att prata lite och dricka en kopp kaffe? Hör då av dig till oss så bestämmer vi en tid att ses. Vi vill gärna träffa dig och höra vad du tycker är viktigt. Du hittar kontaktuppgifter i slutet av detta brev.


Nu startar vi språkcafé

VäsbyVänstern bjuder in till öppet språkcafé. Du som är ny i Sverige och som vill ha hjälp att lära dig det svenska språket och vill veta mer om Sverige är varmt välkommen till oss på fika och samtal på svenska. Inga förkunskaper behövs och självklart är du välkommen även om du inte har fått uppehållstillstånd.

Cafét kommer att hålla öppet för alla :
Söndagen den 25 oktober 14.00 – 15.30
Söndagen den 22 november 14.00 – 15.30

Cafét håller öppet endast för kvinnor och barn:
Tisdagen den 10 november 14.00 – 15.30
Tisdagen den 8 december 14.00 – 15.30

Vi behöver din hjälp att sprida information om detta så prata gärna med de som du tror skulle vara intresserade eller som du vet känner någon som kanske skulle uppskatta att komma.

Skulle du vilja hjälpa till och dela med dig av dina kunskaper i svenska och om Sverige? Hör av dig till oss i VäsbyVänstern. Du är varmt välkommen att hjälpa till oavsett din politiska tillhörighet.

Ansvarig för cafét är Hanna Anagrius, jurist och vänsterpartist


 

Det händer i kommunalpolitiken

Flyktingmottagning i Väsby

Vi gläds åt att den stora majoriteten äntligen stigit fram i opinionen, och i praktisk handling, för stöd till flyktingar. Nu är flyktingar människor av kött och blod inte som tidigare ”volymer som ska hanteras”. Vänsterpartiet kan med stor trovärdighet agera. Vi har alltid varit konsekventa i vår humanitära hållning och vårt stöd till internationella konventioner och mänskliga rättigheter för flyktingar. Vi har också en helhetssyn som hjälper oss att agera på flera plan:
•långsiktigt fredsskapande i konflikhärdar
•humanitär hjälp i närområden
•för en anständig EU-politik och för säkra flyktvägar
•för ett ordnat mottagande i Sverige och lokalt.

Här i Väsby tar vi emot ett ökat antal nyanlända. På initiativ av kommunalråden och under ledning av Vänsterpartiet ordnades en workshop med ledande partiföreträdare och kommunala tjänstemän den 21/9. Syftet var att ge en nulägesbild och lyfta utmaningar.

Hittills i år har 42 personer tagits emot till lägenhet i Väsby och cirka 30 personer har bosatt sig på egen hand i kommunen och sökt om stöd hos Introduktion nyanlända.

Väsby ansvarar i dag för 41 asylsökande barn och för 29 barn som fått uppehållstillstånd. Vi har även ansvar för integration för 209 vuxna och barn som bosatt sig i kommunen på egenhand.

En ny prognos för hur många människor som kommer till Väsby får vi i oktober. Siffrorna väntas öka, en fördubbling jämfört med prognoser och avtal i början av året är inte otrolig.

Mottagningen med introduktionsprogram har hittills hanterats framgångsrikt. Men för att klara inflyttningen behövs tillgång till fler bostäder. Det finns också behov av fler familjehem och gruppboenden för ensamkommande barn.

Utmaningarna för skolorna är större. Det börjar bli fysiskt fullt i lokalerna både i grundskola och på Väsby nya gymnasium. Elevhälsan räcker inte riktigt till för mottagning, kartläggning och uppföljning och det är svårt att hitta lärare och annan personal med rätt kompetens för introduktion och språkutveckling. 90 % av de nyanlända barnen går på de kommunala skolorna. Skolprojektets delprojekt om mottagning av nyanlända kommer därför att ges högre prioritet. Alla är överens om att vi nu måste våga tänka nytt och mobilsera alla krafter såväl inom den kommunala organisationen och som stöd från ideella organisationer.

Flyktingmottagning är framförallt en humanitär fråga som inte är avhängig ekonomi. Det är samtidigt viktigt att kunna ge goda svar på flyktingmottagandets konsekvenser och ekonomi. På medellång och lång sikt så är det samhällsekonomiskt både lönsamt och nödvändigt för att klara behovet av arbetskraft med en åldrande befolkning. På kort sikt får kommunen statsbidrag för det direkta mottagandet och början av skolgången. Vi gynnas också av en ökad befolkning i det kommunala skatteutjämningssystemet.

Worksshopen konstaterade att civilsamhällets starka engagemang är en stor resurs. Intresset är stort för att hjälpa till. Uppdrag gavs att skapa fastare former för samverkan mellan kommun och civilsamhälle.
Om du vill hjälpa till så finns mycket bra information på kommunens hemsida. Här finns råd om allt från hur du skänker kläder till hur du blir familjehem.

Upplands Väsby kommuns hemsida


 

Smedbyskolan

Överflyttningen av Smedbyskolans elever till framförallt Väsbyskolan och Breddenskolan har gått bra. Givet nedläggningsbeslutet har alla inblandade gjort ett gott jobb för att omställningen ska bli så smidig som möjlig.
När nedläggningsbeslutet snart ska utvärderas till lärdom för framtiden så vill vi ändå från Vänsterpartiet framhålla att:
•Det nu är mycket trångt i de kommunala skolorna. Exempelvis är marginalen att ta emot nyanlända mycket liten eller obefintlig.
•Den besparing som utbildningsnämnden gör återuppstår som en kostnad för Teknik- och fastighetsutskottet i form av uteblivna hyresintäkter. Summa summarum för den kommunala ekonomin är noll.
•Merkostnaderna för omorganisation och överflyttning är ännu oredovisade.
•Grundsärskolan som fortsatt finns i Smedbyskolan har försämrade möjligheter till integrering med övrig verksamhet.
•En rapport från Lärarnas riksförbund visar att Smedbyskolan höll god kvalitet om man mäter resultat i förhållande till förväntat resultat (statistiskt sett) utifrån socioekonomiska förutsättningar.
•Vid kartläggning av förutsättningarna för matlagning lokalt, vilket är ett politiskt mål för majoriteten, visade det sig att Smedbyskolans kök hörde till de bäst utrustade för ett sådant ändamål.

Detta konstaterar ett långsint och magsurt kommunalråd efter dragningar från tjänstemän. Vi glömmer inte, men verkar nu framåt för skapa goda förutsättningar för alla barn till lärande i Väsby.


Busstrafiken

Det borgerliga styret i landstinget har lagt förslag på stora neddragningar i busstrafiken. Bakgrunden är att de inte fick majoritet för sitt budgetförslag och nu spelar ett högt politiskt spel där de försöker skylla neddragningarna på de rödgröna. Hursomhelst så agerar kommunen i politisk enighet starkt mot förslaget. Det skulle innebära minskad turtäthet på många busslinjer och därmed minskad attraktivitet för kollektivtrafiken gentemot biltrafik. Konsekvenserna är allvarliga för alla som inte har några alternativ. Det blir krångligare och svårare att ta sig till arbete och skola. Det går direkt emot alla ambitioner i klimatpolitiken då konsekvensen blir ökade utsläpp från bilar. Ett riktigt dåligt förslag alltså. Agera gärna där du har möjlighet för att bilda opinion mot tokigheterna.

Feline Flodin från Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting (och Väsbybo) och Väsbyvänsterns ordförande Kamal Schtaie har skrivit en insändare i ”Vi i Väsby” där de presenterar de alternativa lösningar som Vänsterpartiet ser.

Vi i Väsby


Svar från Mark- och miljödomstolen

Det överklagande som lämnats in till Mark- och miljödomstolen rörande detaljplanen i området Fyrklövern har nu besvarats. Domstolen meddelar att de avslår överklagan och går på samma linje som Länsstyrelsen och menar att kommunen inte har gjort några fel i processen samt att de bedömningar kommunen har gjort angående gatudragning, trafik och buller ligger inom ramen för det handlingsutrymme som finns. Nu väntar en överklagandetid där den klagande har tre veckor på sig att ansöka om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Det troligaste är dock att arbetet med byggandet av Fyrklövern kan komma igång 2016. Ett glädjande besked för Väsby kommun där alla är eniga om att en hög byggtakt är nödvändig och skall hållas.


Bjud Anders Rosén till din arbetsplats

Som politiker har man stort inflytande över de beslut som fattas i kommunen. För att kunna fatta kloka beslut är det viktigt att få insyn i hur människors vardag och verklighet ser ut. Anders Rosén, kommunalråd för Vänsterpartiet i Upplands Väsby, vill som ett led i det gärna komma och se hur ni har det på era arbetsplatser.

Vill du bjuda Anders till din arbetsplats? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Det spelar ingen roll vilka arbetsuppgifter du har eller vart du jobbar. Anders vill gärna se hur just du har det!

 

Kontakt:

Kamal Schtaie, ordförande
kamal@schtaie.se
070 – 205 47 67

Anders Rosén, kommunalråd
anders.rosen@upplandsvasby.se
08-590 972 58

Nike Dahlskog, politisk sekreterare
nike.dahlskog@upplandsvasby.se
08-590 975 95