Vänsterpartiets budget för Väsby kommun 2021-23 är en offensiv satsning på välfärden och att överbrygga Coronakrisen. V har ett tydligt alternativ till Väsbyalliansens högerpolitik som medför stora nedskärningar. Omsorgen behöver ett ordentligt lyft inte nedskärningar, säger Anders Rosén gruppledare för V.

I Coronakrisens spår är det uppenbart för alla att omsorgen av våra äldre behöver stärkas. V har länge drivit på för bättre arbetsvillkor i äldreomsorg och hemtjänst.

 ”Det är effektivt att minska den höga personalomsättningen och förbättra arbetsvillkoren”, säger Päivi Verdier, V-ledamot i omsorgsnämnden. ”Vi satsar 69 miljoner mer än Väsbyalliansen under en treårsperiod. Väsbyalliansen går istället fram med upprörande stora nedskärningsbeting i omsorgen från 2022.”

V skärper kravet på att alla barn ska klara grundskolan. Skolan uppfyller inte det kompensatoriska uppdraget. Klyftorna mellan barn med högutbildade respektive lågutbildade föräldrar är fortfarande skyhöga.

”Vi styr resurser till skolor och barn som har störst behov”, säger Karin Lindh, V-ledamot i utbildningsnämnden. ”Vi förstärker skolan och förskolan med 30 miljoner varv hälften går till ökad strukturbidrag till skolor med störst behov.”

Vänsterpartiets förslag innehåller också:

  • Omställning klimatnödläge. +4 mkr och investeringspaket
  • Arbetmarknadsinsatser i spåren av Covid-19. +25 mkr.
  • Jämställdhetssatsningar utöver omsorgslyftet. + 6 mkr
  • Kulturgaranti, 2 % av budgeten till bibliotek, kulturskola, studieförbund och allmänkultur
  • Förebyggande insatser för trygghet, öppen ungdomsverksamhet mm. +4,5 mkr
  • Sänkt arvoden till kommunalråd, oppositionsråd och nämndordföranden.

Våra kraftiga satsningar är möjliga genom vänsterinriktning på den ekonomiska politiken. Upplands Väsby ska inte vara en lågskattekommun som nu. Vi höjer skatten med 60 öre. Det gör att vi ligger i nivå eller lägre än våra grannar norrut – Sigtuna, Knivsta och Uppsala.

Hela vårt budgetförslag finner du här: VÄNSTERPARTIETS FÅP 2021-23-23