Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse och en central del av det civila samhälle som skapar sammanhållning och tillit. Förutom det uppenbara att det är lustfyllt att idrotta, röra på sig och mäta sina förmågor med andra så bidrar ni till folkhälsa och trygghet i Väsby. Tack för att ni finns och för det enorma ideella engagemang ni lägger ned.

I den avgående majoriteten har Vänsterpartiet ansvarat för idrottsfrågor i kommunledningen och kultur- och fritidsnämnden. Vi vill att Väsby ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp i. Därför har vi gjort stora satsningar i nära samarbete med föreningslivet. Idrottsrörelsen består av många delar som var och en månar om sina behov. Det är en grannlaga uppgift att prioritera bland angelägna behov och jämka ihop olika viljor. Detta med en kommunal budget som inte är oändligt stor och där kultur- och fritidsområdet (förutom biblioteket) inte har lagkrav på vad kommunen ska leverera.

Under de fyra år vi styrt har, som några exempel, följande genomförts. Investering i efterlängtat nytt ridhus i Sättra. Tak över uterinken och påbörjad större renovering av ishall. Utveckling av Väsby friluftsområde, Kairo, Sättra Runby med elljusspår, hinderbana och förbättrade möjligheter för det rörliga friluftslivet. Förnyelse av konstgräs på fotbollsplaner. Upprustning av bostadsnära spontanidrottsanläggningar. Pumptrack och aktivitetspark i Vilunda. Första spadtaget är grävt för att bygga en Skatepark i Smedby. Start av Fritidsbanken för att ingen ska behöva avstå från idrottande av ekonomiska skäl.

Fotbollen är den idrott med flest deltagare och största bredden i Väsby. Vi är väl medvetna om att fotbollens behov är eftersatta i kommunen. Vi är inte nöjda med vad som åstadkommits under vårt styre. Majoritetens ambitioner har inte omsatts i fler planer och hallar. Vårt förstahandsalternativ med fotbollstält/hall lokaliserat vid före detta Fadderbyn föll tyvärr av plantekniska skäl. Sedan tog vi ett omtag med att pröva tältlösning på Bollstanäs IP. Nu visar det sig att även detta tar längre tid. Därför har vi som majoritetens sista initiativ i fotbollsfrågan initierat en snabbutredning för att bygga inomhushall invid Friskis & Svettis i Johannesdal.

Vänsterpartiets mening är att detta är den bästa vägen för att skyndsamt komma framåt. Vi ser inte att det skulle gynna en snabb lösning för fotbollens intressen med omfattande omtag och utredningar kring Vilundaparken. Visst allt kan utredas och vändas och vridas på igen. Men det tar  tid och kostar pengar. Ingen är heller betjänt av att ta fram lösningar för fotbollshall i Vilundaparken som riskerar att stå i strid med andra angelägna samhällsintressen såsom ny skola och grundvattenskydd. Vidare behöver alla idrotters behov vägas samman i den vidare utvecklingen av Vilundaparken, där en ny multihall för inomhusidrott är ett angeläget behov.

Vänsterpartiet beklagar naturligtvis att vi inte får fortsätta leda den positiva utveckling för Idrottsväsby vi påbörjat. Vi gratulerar det nya styret och vill självklart även fortsatt vara en konstruktiv politisk part för idrottens framtid. Vi har våra farhågor i att den tillträdande majoriteten underskattar komplexiteten i uppgiften. Vi varnar för att ta för stora omtag i pågående processer som riskerar att stoppa upp och försena. Vi är skeptiska till möjligheten för idrotten att få sina behov tillgodosedda inom de ekonomiska ramar som sätts av en moderatledd majoritet. Moderaterna är tydliga med att skattesänkningar och prioritering av ”kommunens kärnverksamheter” ska ske. Den som lever får se.

Anders Rosén (V), gruppledare för Vänsterpartiet Upplands Väsby

Leif Bejhed (V), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden