Jämlikhet är en grundläggande värdering för Vänsterpartiet. Människor är födda fria och jämlika. Alla ska ha lika möjligheter att utveckla sina färdigheter, delta i samhällslivet och leva goda liv. Alla ska ha lika skyldigheter att bidra till samhället och sina medmänniskors bästa. Jämlika samhällen ger de bästa förutsättningarna för att många människor ska kunna utveckla sin potential och bygga hållbara gemenskaper.

Ojämlikhet drabbar självklart de som lever under knappa ekonomiska förhållanden mest. Livsmöjligheter begränsas och livskvalité riskerar att starkt försämras. För många är ökad jämlikhet en direkt intressekamp för att kunna leva värdiga liv.
Men modern samhällsforskning visar också att jämlikhet har ett värde för alla i ett samhälle, att jämställda samhällen fungerar bättre. Där skapas tillit och samarbetsanda som i sin tur främjar starka civilsamhällen, företagsamhet, innovationer och ekonomisk utveckling. Samhällen med relativt små klyftor och grundtrygghet för alla skapar också trygghet och lägre brottslighet.

Sverige hör till de länder där klyftorna ökat mest de senaste 15 åren. Främst beroende på att kapitalägarna och kapitalinkomsterna ökat. Hur ser det ut i Väsby? VäsbyVänstern har tagit fram en rapport som beskriver klassamhället som det ser ut i Upplands Väsby. Att det finns fattiga och rika, vinnare och förlorare, i samhället.

Rapporten visar bland annat att:

  • Drygt vart tionde hushåll lever i relativ fattigdom.
  • Barnfattigdom finns och berör cirka 10 % av barnen.
  • Fattigpensionärerna ökar, de är övervägande kvinnor.
  • Vi har en stark bostadssegregation.
  • Det sociala arvet påverkar kraftigt studieresultaten – skolans kompensatoriska uppdrag är otillräckligt och det är fortfarande föräldrarnas utbildningsbakgrund som har störst betydelse.

Rapporten visar också att klassperspektiv är relevant för att förstå människors levnadsförhållanden och livsförutsättningar. Inkomst, förmögenhet, under- eller överordnad roll i arbetslivet, utbildningsnivå och socialt kapital är centrala faktorer som påverkar människors liv. Vi föds fortfarande in i sammanhang som styr mer än vad de flesta är medvetna om.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

Politikens huvuduppgift är att bygga jämlikhet
Det är därför Vänsterpartiet går på val med jämlikhet som den röda tråden. VäsbyVänstern har haft ökad  jämlikhet som kompass i det vi varit med och genomfört i majoritetsstyret.

Det är vi som har de konkreta förslagen framåt för att minska klyftorna i följande huvudområden:

En stark offentlig service. Inom utbildning, vård och omsorg ska fördelning ske enligt behov, inte betalningsförmåga. Det är den starkast utjämnande faktor vi har i samhället. Offentlig konsumtion ska gå före privat ökning. Vi vill öka statsbidragen till kommunerna och höja kommunalskatten.

Alla i mål i en kompensatorisk skola. Styr resurser dit behoven är störst. Alla skolor behöver konkreta handlingsprogram för en skola där alla elever kommer i mål.

En bostadspolitik som slår vakt om allmännyttan och prioriterar hyresrätten. Vi vill starta ett projekt för att pressa priserna i nybyggen.

Samhällsbygge. Inga områden får halka efter när Väsby växer. Därför styr vi resurser för att det ska vara Ljust – tryggt och aktivt överallt. Först som ett pilotprojekt i Smedby. Vi vill sedan gå vidare med Väsbyskogen.
Fritidsmöjligheterna ska inte styras av plånboken. Vi satsar på Fritidsbank, spontanidrott,  och fritidsgårdar som alla är exempel på fritid som inte kostar något.VäsbyVänstern går till val på huvudparollen ”Ett jämlikt Väsby är ett tryggt Väsby”.
Vi är det pålitliga alternativet inom arbetarrörelsen som inte glömmer kompassen för vänsterpolitik hemma.