Förtroendeuppdrag 2023 – 2026

 

Päivi Verdier
Gruppledare
Kommunfullmäktige, ordinarie
Omsorgsnämnden, ordinarie
Samrådet för Finskt Förvaltningsområde, ordförande
E-post: paivi.verdier@upplandsvasby.se

Anders Rosén
Utbildningsnämnden, ordinarie
Kommunfullmäktige, ordinarie
E-post: anders.rosen@upplandsvasby.se

Karin Lindh
Pensionärsrådet
E-post: karin.lotten@gmail.com

Leif Bejhed
Kommunfullmäktige, ordinarie
Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie
Vigselförättare
E-post: leif.bejhed@upplandsvasby.se

Kamal Schtaie
Kommunfullmäktige, ersättare
Socialnämnden, ordinarie
E-post: kamal@schtaie.se

Linnea Thurfjell
Kommunfullmäktige, ordinarie
Nämndeman Attunda tingsrätt
E-post: linnea.thurfjell.andersson@gmail.com

Swenning Nilsson
Bygg och Miljönämnden, ordinarie
E-post: swenningnilsson@yahoo.se

AnneMarie Johansson Sahlin
Styrelsen för AB Väsbyhem
E-post: annmariebirgitta@gmail.com

Yadollah Biglari
Valnämnden, ordinarie
E-post: yadollah.biglari@gmail.com

Karin Rosberg
Namnberedningen
E-post: karin.rosberg@icloud.com

Mark-Amadeus Chivu
Rådet för medborgardialog                                                                                                                              Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
E-post: mark-amadeus.chivu@upplandsvasby.se

Féline Flodin
Funktionsrättsrådet
E-post: feline.flodin@vansterpartiet.se

Yakira Pulido Moreno
Utbildningsnämnden, ersättare
E-post: yakira2797@hotmail.com

Faranak Mokhberi Holm
Socialnämnden, ersättare
E-post: fmokhberi@yahoo.com

Shoja Shamzisadeh
Omsorgsnämnden, ersättare
E-post: vasby10@hotmail.com

Daniel Ramirez
Bygg- och miljönämnden, ersättare
E-post: daniel.rjd@gmail.com

Azizeh Vatandoust
Nämndeman Attunda tingsrätt
E-post: azizehvat@gmail.com