Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Vi vill öka varje människas möjlighet att forma sina egna liv. Gemensamma lösningar för att ge alla rätt till utbildning, vård, omsorg, bostad och kultur ger de bästa förutsättningarna för var och ens fria utveckling. Därför är den kommunala verksamheten så viktig. I det här programmet beskriver Väsbyvänstern vad vi vill åstadkomma i kommunalpolitiken.

VäsbyVänstern vill ha en fördelning som ökar jämlikheten och utjämnar klassklyftor, motverkar segregation och som främjar jämställdhet. Det är den kompass vi använder när vi tar ställning i alla kommunala frågor. Vi vill bidra till att göra Sverige till världens mest jämlika land. Jämlikhet bygger ett säker och tryggt Väsby.

Kommunen behöver mer resurser. Omsorgen om en allt äldre befolkning kräver större insatser. De lågavlönade kvinnodominerade yrkena måste få högre löner och bättre arbetsförhållanden. Ett växande Väsby behöver bygga skolor och förskolor. Vänsterpartiet sätter därför vår gemensamma välfärd före privat konsumtionsökning. Genom ökade statsbidrag och höjd kommunalskatt bygger vi ett starkt Upplands Väsby.

Klimatkrisen måste mötas nu. Samhället ska byggas hållbart och klimatsmart. Vi tänker globalt och handlar lokalt för att framtida generationer ska ha ett bra Väsby att växa upp och leva i.

Unga vuxna behöver bostäder. Det bli allt svårare att skaffa ett tryggt och värdigt vuxenliv. Av de som har jobb är allt fler hänvisade till otrygga anställningar med dåliga arbetsvillkor. Bristen på hyreslägenheter och studentbostäder gör att många unga vuxna tvingas bo kvar hemma. Vi prioriterar därför insatser för utbildning, trygga jobb och fler bostäder.

Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys Bästa styrt kommunen de senaste fyra åren. Mycket har blivit bättre men det återstår fortfarande att göra. Vi vill fortsätta samarbeta i rödgrön majoritet för ett bättre Väsby. Med din röst på Vänsterpartiet kommer tyngdpunkten i samarbetet ligga till vänster.

Tre perspektiv, en helhet, välj Vänsterpartiet.

Vi är

Det gröna arbetarpartiet
Det röda miljöpartiet
Drivande för jämställdhet

Du hittar hela programmet i sin helhet här:

Kommunalpolitiskt program 2019-2022