Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting står i begrepp att besluta om framtiden för  närakuterna i länet. 17 närakuter föreslås bli 12. Landstinget räknar därmed att frigöra 261 miljoner kronor att använda i den framtida närakutsstrukturen. I det tjänstemannaförslag som nu tas fram finns inte Löwenströmska närakuten med över de närakuter som skall bevaras. Istället är det tänkt att en ny närakut skall öppnas i Sollentuna som då ska försörja såväl Sollentuna som Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna. Vänsterpartiet vill precis som den övriga politiska majoriteten i Väsby att närakuten på Löwet ska vara kvar!

Du kan vara med och göra din röst hörd för att #RäddaLöwet:

Gå med i Facebookgruppen ”Vi som vill rädda närakuten Löwet”

Skriv under namninsamlingen för att rädda Löwet.

758 personer har redan valt att skriva under namninsamlingen och 590 personer har valt att gå med i Facebook-gruppen. Det märks att det här är en fråga som är viktig för medborgarna och att de vill ha sin närakut kvar.

En effektiv närakut bör ha resurser för röntgen, laboratorium, specialistkompetens och konsultation. Närakuten bör också utgöra en viktig backup till husläkarmottagningarna och den kommunala omsorgen. Från närakuten bör också äldre kunna remitteras direkt in på geriatrisk klinik, utan att behöva passera akutsjukhusets akutmottagning eller avdelningar. Allt det här kan Löwenströmska leva upp till. I huset finns röntgen och laboratorium och geriatrisk slutenvård. Löwenströmska kan lätt försörja förutom hemkommunen Upplands Väsby såväl som Sigtuna, Vallentuna och Sollentuna. Därtill ligger en av landets största arbetsplatser, Arlanda, inom upptagningsområdet.

Vänsterpartiet i Upplands Väsby vädjar tillsammans med partivänner från Sigtuna/Märsta och Vallentuna och tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Väsbys Bästa och Stockholms läns landsting till Hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta Löwenströmska som ett alternativ i närakutsutredningen. Löwenströmskas närakut behövs.

Allianspolitikerna i landstinget måste tänka om och göra det lättare, inte svårare, att få sjukvård.