Den 21 januari höll VäsbyVänstern årsmöte. På mötet valdes en ny styrelse, revisorer och en valberedning. Mötet gick även igenom det gångna året samt fattade beslut om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 samt en budget för samma period. Mötet leddes av distriktsstyrelsens ordförande Barbro Sörman och präglades av god stämning och kreativa diskussioner. Årsmötet valde följande personer till förtroendeposter:

Styrelsen
Kamal Schtaie, ordförande
Fredy Duran, kassör
Maria Boman, ordinarie*
Päivi Verdier, ordinarie
Ulrika Mårtensson, ordinarie
Flerida Martinez, ordinarie
Leif Bejhed, ersättare
Mina Rasti, ersättare

Revisorer
Hanna Anagrius
Tove-Maria Bellander

Valberedning
Feline Flodin, sammankallande
Anders Anagrius
Eva Larson

*valdes till vice ordförande av det konstituerande mötet