Hemma från stugan i Sandviken och startar valrörelsen. En fantastisk sommar, men med en dålig bismak. Stugan ligger inte intill bränderna i Hälsingland men tidvis nådde röken ända ner till Sandviken. Torkan är påtaglig och jag lider med bönder och andra som försöker få något att växa. Nås också av nyheten om att Sverige blir lägre, det vill säga glaciären på Kebnekaise smälter rekordmycket. Kort sagt klimatkrisen knackar på dörren. Extremväder och smältande glaciärer ligger helt i linje med vad klimatforskarnas scenarion för hur växthuseffekten kommer att te sig. Kort sagt hur partierna möte klimatkrisen är en avgörande valfråga.

Vänsterpartiet i Väsby kallar sig ”Det röda miljöpartiet, det gröna arbetarpartiet, drivande för jämställdhet”. Det är inte skryt att vi är det röda miljöpartiet. Miljöfrågorna har varit centrala för partiet sedan 70-talet och kampen mot kärnkraften. Det var före att Miljöpartiet var bildat. I Naturskyddsföreningens utvärdering av partierna nu inför valet ligger Vänsterpartiet i topp tätt följt av Miljöpartiet.

De flesta partierna erkänner idag klimatkrisen och lanserar åtgärder i valrörelsen. Jag menar att klimatpolitiken ändå är tydligt blockskiljande. Den egna konsumtionen och livsstilsvalen är naturligtvis viktiga, men klimatkrisen kan inte lösas enbart med individuella val eller marknadsanpassningar. Utmaningarna är så stora att det behövs en massiv statlig satsning. För att nå ett fossilfritt Sverige, ställa om den tunga basindustrin, främja ett långsiktigt hållbart jordbruk och få fram klimatsmart ny teknik behövs statliga investeringar, regleringar och ledarskap. Det går inte att kombinera med borgerlighetens nyliberalism och skattesänkarpolitik. Den gröna omställningen är röd!

En ytterligare aspekt är fördelning och jämlikhet. Pratar vi livsstil och konsumtion är det uppenbart att det är de rikaste och medelklassen som behöver ändra sin livsstil mest. Framförallt om vi har ett globalt perspektiv, där miljarder människor måste komma ur fattigdom och behöver öka sin konsumtion för att leva värdiga liv. Men även i Sverige där det ekologiska fotavtrycket skiljer sig avsevärt mellan den lågavlönade undersköterskan utan bil, villa och möjlighet att flyga på långsemester. Jämfört med den medel- och överklass som kanske har både en och två bilar, bor i villa och tar flera utlandssemestrar per år. Röd miljöpolitik innebär omfördelning. Dels till de fattigare. Mer i plånboken till undersköterskan går inte till flygresor, villa och lyxkonsumtion. Dels från privat till offentlig konsumtion. Välfärdstjänster, fritid och kultur är miljövänligare konsumtion än prylar och långresor.

En rödgrön regering där Vänsterpartiet deltar är garanten för den klimatpolitik som är nödvändig. Där kan Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet pressa de miljösvajiga Socialdemokraterna till att verkligen våga ta de nödvändiga stegen till omställning.

Men vad kan vi göra lokalt i Väsby?

Här är de viktigaste rödgröna åtgärderna när vi tänker globalt och agerar lokalt:

  • Bygg ut kollektivtrafiken så att den på allvar utmanar massbilismen. Vi vill ha en busstomlinje med tät och prioriterad trafik från Väsby station, Väsby centrum, Vilunda, Smedby, Bredden och vidare till Rotebro station. SL som sköts av landstinget måste få betydande finansiella tillskott för att bygga ut bussförbindelser och rusta upp pendeltågstrafiken så att den blir helt pålitlig. Alliansen har styrt Landstinget i 12 år, ett uppenbart vanstyre utan visioner om att slå vakt om och utveckla kollektivtrafiken, skattesänkningar och prioriteringar av stora vägprojekt går före. Landstingsvalet är därför extra viktigt. Alliansstyret måste bytas ut!
  • Stadsplaneringen måste bli ännu mer konsekvent hållbar. Bygg tät stad i de centrala delarna. Bevara grönkilar, naturområden och åkermark. Eds allé blir jättefint men det måste bli det sista området som naggar grönkilarna och tar åkermark i besittning.
  • Bygg ut återvinningscentralen i Älvsunda till ett återvinnings- och recyklingcenter. Främja delningsekonomi och olika former av kollektivboenden där en delar på resurser.
  • Fortsätt vara en kommun i framkant i klimatanpassning. Kommunens alla verksamheter är en stor konsument som vi direkt kan påverka. Fossilfri energi och transporter och ekologisk och närproducerad mat gör stor skillnad.
  • Öka den gemensamma konsumtionen av välfärdstjänster, kultur och fritid. Genom höjd kommunalskatt minskar ökningsutrymmet för privat konsumtion medan det offentliga och mer miljövänliga kan växa.
  • Cykelstaden Väsby har stor potential eftersom vi är ett tätt samhälle med cykelvänliga avstånd. Cykelbanorna har fått en ordentlig utbyggnad under det rödgröna styret. Nästa stora steg är att bygga en cykelbro över E4:an mellan Carlsund och Vilunda samt att skapa ett modernt cykelparkeringshus vid Väsby station när Väsby Entré tar form.

Anders Rosén, kommunalråd för Vänsterpartiet i Upplands Väsby