Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (V) om klimatmötet i Paris och partiets nyligen släppta ekonomisk-ekologiska rapport.

VäsbyVänstern bjuder den 27 oktober i samarbete med ABF Norra- Storstockholm in Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (V) till ett öppet möte om klimatpolitiken inför Paristoppmötet och om Vänsterpartiets nyligen släppta ekonomisk-ekologiska rapport.

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för klimatmöte i Paris (COP21). Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Vad krävs av ett nytt avtal för att vi skall uppnå klimaträttvisa? Räcker tvågraders-målet och vilket ansvar har Sverige och EU för att driva på för en ambitiös klimatpolitik?

Kom och lyssna på Jens Holm när han berättar om Vänsterpartiets syn på vad som krävs för att mötet i Paris skall bli lyckat och vilka förväntningar Jens har på det nya avtalet.

Vänsterpartiet släppte nyligen en rapport där visioner och konkreta förslag för en rödgrön omställning presenteras. En gedigen rapport för en ekonomisk politik som också är ekologisk.

Jens kommer under kvällen att ge sin syn på rapporten och berätta om hur Vänsterpartiet ser på den rödgröna omställningen. Vad kan vi göra? Vilka reformer krävs för det hållbara samhället?

Mötet är öppet för alla och hålls på ABF i Upplands Väsby.

 

Datum: 27 oktober
Adress: Optimusvägen 12
Tid: 18.00 – 19.30.