Jämlikhet skapar säkerhet och trygghet

Jämlika samhällen fungerar bäst, det visar social forskning. Jämställda samhällen där kvinnor och män samverkar på lika villkor skapar förutsättningar att lösa många samhällsproblem. Starka sociala nätverk i civilsamhället ger trygghet och samhällsanda. Tolerans och öppenhet är en framgångsfaktor för innovation, tillväxt och samhällen som de flesta tycker är bra att leva i. Demokrati där människor känner sig delaktiga är grunden för ett samhälle som ska hålla ihop. Allt detta sammanfattas i begreppet social hållbarhet. VäsbyVänstern vill stärka arbetet för social hållbarhet.

PRIORITERADE INSATSER FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHET

• Genomför kommunens nyligen antagna handlingsplan för säkerhet- och trygghet. Prioritera att tillräckliga resurser finns för att förverkliga den i alla dess delar.

• Stärk fältarbetarnas bemanning så att de kan ha närvaro ute varje helg.

• Fullfölj förstärkningen av den öppna ungdomsverksamheten, med fritidsgårdar, Vega och Nav1 i Messingen, med en femte fritidsgård i de östra kommundelarna.

• Benämn våld och brott som i huvudsak ett problem med destruktiva mansnormer. I storleksordningen 95% av våldet utövas av män mot andra män eller av män mot kvinnor. Arbeta normkritiskt och normförändrande med detta i skolor och föreningar. Ge stöd till projekt och organisationer där män tar ansvar för att förändra destruktiva mansnormer.