Vi har ingått ett samverkansavtal med Socialdemokraterna om att ge stöd till deras styre med Liberalerna och Väsbys Bästa. Detta för att möjliggöra ett maktskifte och ändra inriktning på politiken.

Viktiga frågor vi kommit överens med Socialdemokraterna om är att vi ska avskaffa LOV (Lagen om valfrihet) och istället införa Lagen om offentlig upphandling  (LOU). Det kommer innebära bl.a. att vi återtar i större uträckning den demokratiska styrningen samt kan erbjuda bättre anställningsvillkor till medarbetare. Vi är också överens att hyresrätter ska inte ombildas och Väsbyhem ska inte sälja delar av sitt bostadsbestånd till privata hyresvärdar. Vi kommer även öka takten på kommunens arbete mot fossilfrihet och satsningar gällande social hållbarhet och folkhälsa.

Vi har också enats kring återinförande av kommunal hemtjänst samt satsningar på vård och omsorgspersonal med kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö. Samt inga mer privatiseringar eller konkurrensutsättningar av kommunal verksamhet.

På utbildningsområdet är vi överens om stärkta resurser till förskola och skola och till barn med särskilda behov. All gymnasial verksamhet ska vara anordnad i Messingens lokaler. Satsningar ska göras på elevhälsan och psykiskt välmående. Ökade resurser till fältarbetare som arbetar kväll och helg. Ökat stöd till kvinno-/tjejjour och ökat stöd till familjerätten.

På kulturområdets ska vi sänka avgiftar för kulturskolan och öka platserna så fler kan ta del av utbudet. Vi ska även bygga nytt bibliotek på gamla kulturhustomten.

Inriktningen kommer med andra ord att vara på vård, omsorg och utbildning samt förebyggande arbete bland unga vilket möjliggörs genom Vänsterpartiets stöd. Och vi sätter stopp under kommande fyra år för moderaternas högerpolitik med stöd av SD. Det är något vi kan vara nöjda med.