Frågan om vinstjakten i välfärden är högaktuell. Det är viktigt att vi fortsätter att visa på hur avgörande frågan är för att alla ska kunna lita på att välfärden fungerar när vi behöver den. Vi har frågat kommunalråd Anders Rosén (V) hur han ser på vinsterna och varför det är så viktigt att stoppa dem.

Varför är det så viktigt att prata om vinster i välfärden?
Skattemedel ska användas till välfärd inte vinsutdelning, så enkelt är det. Vinst som motiv till att driva verksamhet inom välfärdens kärnområden är olämpligt. Det är ofta lagstyrd verksamhet som ska komma alla till del utan hänsyn till marknadsmekanismer. Den huvudsakliga möjligheten att göra vinster är genom att pressa löner och arbetsförhållanden som drabbar kvalitén i tjänsterna.

Vad händer om vinsterna inte stoppas?
Vi fortsätter att göda kapitalägare med skattepengar. Seriösa aktörer inom ideell sektor kommer att konkurreras ut.

Riskerar valfriheten att försvinna om man förbjuder vinsterna?
Nej, valfrihet i mening att kunna välja olika inriktningar och verksamhetsprofiler kan skapas både bland kommunala utförare och med ideella aktörer som komplement.

Hur påverkar vinstreglering små företag?
Ilmar Reepalus välfärdsutredning föreslår ett vinsttak som ger en rimlig avkastning på insatt kapital. Det räcker för ett företag att utvecklas med. Sådana vinster ska återinvesteras i verksamheten. Det är ”övervinster” och utdelning till aktieägare vi vill åt med ett vinststopp.

Vilka konsekvenser får möjligheten att göra vinst på skola, vård och omsorg?
Det främsta sättet att öka vinsten inom välfärden är att minska antalet anställda. Det riskerar förstås att gå ut över kvalitén och att brukare, patienter och elever inte får den vård, omsorg och utbildning de behöver. Kommunal visade också nyligen i en rapport att andelen fast personal är lägre i privat än i kommunal äldreomsorg.

I vinstdriven verksamhet kan en lärare känna sig tvungen att sätta glädjebetyg, vårdcentraler känna sig pressade att prioritera mindre kostsamma åtgärder och personal i omsorgen aldrig hinna sätta sig ned och prata med en brukare.

Om vi stoppar vinsterna i välfärden försvinner de oseriösa aktörerna på marknaden och vi kan höja personaltätheten till en nivå där personalen inte stressas sönder och de slipper tumma på yrkesetiken.

Behöver inte företag göra vinst?
Rimlig avkastning på kapitalinsats och överskott för återinvestering är okej. Däremot inte vinsutdelning som går till aktieägare och inte fortsätter bygga upp verksamheten.

Är det mycket pengar som går till vinst? Används inte pengarna till att utveckla välfärden?
Det är åtskilliga miljarder som kan göra skillnad för villkoren i välfärden. Om vi spar och gnetar på andra verksamheter för att få ihop ekonomin så är det synnerligen utmanande att samtidigt ha vinstuttag till välfärdskapitalister. Välfärden utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning, samt naturligtvis med att det finns nödvändiga ekonomiska resurser som tar vara på personalens insatser, kompetens och initiativkraft.