Den 5-8 maj håller Vänsterpartiet kongress i Örebro. Kongressen är Vänsterpartiets högsta beslutande organ. Till kongressen skickas 225 ombud från hela landet. Ombuden fördelas utifrån medlemsantal i distrikten och Storstockholm ska utse 57 ombud.

Om du är intresserad av att sitta med i valberedningen som väljer kongressledamöter mejlar du feline.flodin@vansterpartiet.se, senast den 12 januari.

Uppdraget väljs på medlemsmöte 16 januari.