Väsbyalliansen har satt i system att inte använda statsbidrag till kommunen fullt ut. För tredje året i rad budgeterar styret för mindre statsbidrag än vad kommunen får. Välfärdens verksamheter tvingas därför till helt onödiga nedskärningar, samtidigt som kommunen redovisar stora överskott. Det är upprörande och oetiskt att statsbidrag som är tänkta att stärka välfärden hamnar i kommunens kassakista!

2019 fick kommunen 37 mkr mer än budgeterat, 2020 får vi 141 mkr mer och för 2021 är det 30 mkr som inte räknats med i budgeten. Vänsterpartiet har hela tiden påpekat detta och räknat med högre statsbidrag i vårt budgetförslag. Nämnderna får till följd av Väsbyalliansens agerande onödigt snäva ramar och nedskärningsbeting.

För 2020 är det extremt stora summor i extratillskott på grund av pandemikrisen som staten levererar till kommunen för att hålla ekonomin och välfärden igång. Styret under Väsbyalliansen håller inne även dessa pengar, för att bygga upp ett rekordstort överskott på hela 190 mkr för 2020.

Det finns alltså pengar. Gå inte på att nedskärningar i välfärden är oundvikliga. Vi behöver inte minska bibliotekets öppettider och antalet platser på kulturskolan. Vi kan satsa på bättre arbetsförhållanden i omsorgen. Personaltätheten på skolorna kan ökas för att få alla elever att klara skolan. Investeringar och underhåll av idrottsanläggningar kan ske i samma takt som Väsby växer.