Vänsterpartiet är med och höjer anslaget för kvinnojouren Klara i Väsby

– Kvinnojouren är ett oerhört viktigt komplement till kommunens familjefridsarbete. Behovet av stöd till vålds- och hotutsatta kvinnor ökar tyvärr. Därför är jag glad att vi idag stärker samarbetet med Kvinnojouren, säger Anders Rosén (V), ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott. [...]