images

Upplands Väsby kommun kommer på femte plats när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL ,rankar hur bra Sveriges kommuner är på jämställdhet.

­­– Jag känner mig väldigt stolt över att Upplands Väsby är på plats fem av alla Sveriges 290 kommuner. Men vi har mer jobb att göra och fortsätter att satsa på detta område genom att nu utbilda våra medarbetare och chefer på bred front, säger Anders Rosén (V), kommunalråd i Upplands Väsby.

Det är första gången som SKL ger ut en samlad rapport på området och det är arbetsvillkor, service till invånarna och politisk representation som har mätts ur ett jämställdhetsperspektiv. Upplands Väsbys bästa rankingplats är på området politisk representation.

Men det finns områden för Upplands Väsby kommun där resultaten inte är tillräckligt bra.

– Vår största utmaning är i skolan där vi tillhör de kommuner med störst skillnad mellan pojkars och flickors skolresultat, det behöver vi tillsammans hitta lösningar på, säger Anders Rosén (V), kommunalråd i Upplands Väsby.