I ”Vi i Väsby” den 28 februari stod att läsa att utbildningskoncernen Thoréngruppen har ansökt om att få starta friskolan Thoren Framtid för 400 elever i förskoleklass och grundskola samt ett fritidshem i Väsby. Om skolinspektionen godkänner deras ansökan kan den nya skolan öppna till läsåret 2016/17.

Det har blåst en hel del runt denna koncern.

I juli förra året fick de avslag från Skolinspektionen på 44 ansökningar om öppnande av nya skolor eller om att utöka redan befintlig verksamhet. Skolinspektionen ansåg inte att de uppgifter som Thoréngruppen lämnat in var trovärdiga. Bland annat gällde det deras elevprognoser och deras beräknade tillgång på praktikplatser till yrkesutbildningarna. I en del fall saknades det även skollokaler.

För att få öppna en skola skall ett företag bevisa att det finns tillräckligt många barn i närheten som kan bli elever på skolan. Thoréngruppen menade att de hade varit i kontakt med 65 425 personer och intervjuat 46 000 av dem. Detta fann Skolinspektionen orimligt.

Koncernen har haft problem med Skolinspektionen förut och även tidigare fått flera ansökningar om att öppna gymnasieskolor avslagna eftersom de inte kunnat bevisa att de haft tillräckligt med praktikplatser till eleverna.

2011 riktades en massiv kritik mot koncernen från både Skolinspektionen och från lärare och elever på ett nyöppnat yrkesgymnasium i Stockholm. Ett halvår efter skolstart saknade verkstadsutbildningen fortfarande funktionella lokaler och var inhysta i en kontorslokal. Detta trots att verkstadsutbildningen fått full ersättning. En ersättning som var medvetet hög (mellan 75 000 och 138 000 per år och elev) för att företaget skulle klara av investeringar i maskiner och verkstadslokaler. Enligt en intern budget räknade koncernen med 13 miljoner kronor för 127 elever.

Trots alla problem 2011 skickade Thoréngruppen ändå samma år in flera ansökningar om nya lärlingsutbildningar och 30 ansökningar av nya skolor och utrökningar av redan befintliga skolor.

Det är alltså denna koncern som nu har anmält sitt intresse för att bedriva skolverksamhet i Upplands Väsby!