Vänsterpartiet vill samarbeta med S och MP. Vi har mycket gemensamt i grundläggande värderingar och konkret sakpolitik. Men du som väljare ska ju också ta ställning till vilket parti inom de rödgröna du ska stödja. Här är vår huvudkritik av våra samarbetsparter ur ett lokalt perspektiv.


Socialdemokraterna är passiva och ängsligt anpassliga till alliansens förda politik. De står inte upp för att välfärden behöver mer resurser. Här i Väsby föreslår de inte ens skattehöjning till samma nivåer som de själva hade innan maktskiftet 2006. S senast kommunala budgetförslag är en önskebubbla där resurser trollas fram genom ospecificerade besparingar och omprioriteringar. Nej om barngrupperna i förskolan verkligen ska kunna minska och nödvändiga satsningar i omsorg och skola genomföras behövs mer rejäla tag. Där vacklar S.

Socialdemokraterna har inte drivit på för jämställdhet. De stödjer de flesta av V:s förslag men utan oss hade de inte gjort någonting. V har det feministiska initiativet i kommunen. Markera ditt stöd för oss i det.

Miljöpartiet har nästan identisk miljöpolitik som V. De är duktiga på att profilera sig i miljöfrågor, men faktum är att V i Väsby föreslår mer pengar till miljöarbetet än MP. Det kan vi göra genom att vi tycker det är viktigare att höja den låga kommunalskatten till ”normalnivå” före fortsatt privat konsumtionsökning.

Vi vill ha en enhetlig och likvärdig skola för alla. Vi kritiserar starkt friskolesystemet som gör skolan till en ostyrbar marknad. Enstaka friskolor kan vara komplement till de kommunala, exempelvis Sverigefinska skolan. V kommunen borde ha vetorätt vid etablering av skolor. Behoven ska styra, inte det privata vinstintresset. Valfrihet och mångfald kan utvecklas inom den kommunala skolans ramar. Men MP har naivt drivit på friskolesystemet, trots att det bevisligen leder till segregation och ökad ojämlikhet för barnen.

Slutligen är V garanten för en tydlig rödgrön riktning i en ny majoritet. Endast ett starkt V kan blockera oheliga allianser över blockgränserna. Väsby har inget att vinna på en ny majoritet som lägger sig i mitten och inte gör någon som helst skillnad i politiken.

Vi är det gröna arbetarpartiet, det röda miljöpartiet och bäst på jämställdhet!