Interpellation om nedskärningar av preventivt socialt arbete