Ledamotsinitiativ till KS 12_04_2024, Vänsterpartiet