Ledamotsinitiativ till kultur- och fritidsnämnden, Vänsterpartiet