Ledamotsinitiativ till omsorgsnämnden, heltid, Vänsterpartiet