Ledamotsinitiativ till omsorgsnämnden, Vänsterpartiet