Ledamotsinitiativ till socialnämnden, Vänsterpartiet