Motion om förstärkta möjligheter till livslångt lärande