2017 års årsmöte kommer att hållas redan den 21 januari. Vänsterpartiet centralt har utformat tre styrelsedagar för alla landets vänsterföreningar som kommer att hållas under våren. Dagarna kan ses som en upptakt inför valrörelsen 2018 och som ett sätt att skapa starka och tydliga föreningsstyrelser. För att det inte skall bli olika styrelsekonstellationer under de olika dagarna håller vi vårt årsmöte redan i januari.

Styrelsen för VäsbyVänstern hälsar därför alla medlemmar välkomma på årsmöte lördagen den 21 januari klockan 13-16 i ABF-huset, Optimusvägen 12a.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ger dig som medlem möjlighet att påverka föreningens arbete. Vi ser fram emot intressanta diskussioner om det kommande årets verksamhet. Under mötet kommer vi även att välja en ny styrelse, revisorer och en valberedning.

Nominera till förtroendeuppdrag.
Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, revisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. För att valberedningen ska kunna bereda ett förslag med personer som har ett starkt stöd i föreningen behöver de nu din hjälp. Information från valberedningen om hur då nominerar hittar du här.

Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till ordförande Kamal Schtaie på kamal@schtaie.se.

Lämna ett förslag till årsmötet
Har du förslag till årsmötet? Lämna in det som en motion som årsmötet kan ta ställning till. Den färdiga motionen skickas till vår politiska sekreterare Nike Dahlskog på nike.dahlskog@upplandsvasby.se senast den 12 januari. Hör av dig till Nike om du har frågor om hur du skriver din motion.