Den 2 mars klockan 18.30 – 20.30 blir det medlemmöte i ABFs lokaler på Optimusvägen 12.

Under mötet kommer vi att anta det bostadspolitiska programmet som årsmötet förra året gav styrelsen i uppdrag att uppdatera. Styrelsen kommer också att presentera ett förslag på hur VäsbyVänstern skall jobba mot antirasism och främlingsfientlighet, något som efterfrågades på årets årsmöte. Vi kommer även att titta på handlingarna inför årets distriktsårskonferens för att se hur vi som förening skall ställa oss till olika motioner som inkommit. Som vanligt blir det rapporter från den kommunala gruppen och från styrelsen samt information om olika utåtriktade aktiviteter som är på gång.

Välkomna!