Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen. För Väsby kommun innebär satsningen 25,9 miljoner extra i kassan.

-Vänstermiljarderna till kommunerna är efterlängtade. I Väsby kommer vi att kunna anställa fler i förskola och skola för trygghet och bättre resultat. Det är speciellt viktigt för barn med särskilda behov att kunna få arbeta i mindre grupper och få utökat stöd. 25,9 miljoner extra till Väsby räcker för att anställa drygt 50 personer, säger Anders Rosén (V), kommunalråd i Väsby

-Med de 10 miljarderna tar Sverige viktiga steg i rätt riktning, mot större jämlikhet och jämställdhet. Det här visar att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet får vi möjlighet att tillsammans bygga upp och utveckla den välfärd vi alla behöver, säger Ulla Andersson.

Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord i höst.

Listan över hur pengarna fördelas kommunvis hittar du här.