Det parlamentariska läget i Upplands Väsby är liksom i riket som helhet komplicerat. För att forma stabila politiska majoriteter som inte stöder sig på Sverigedemokraterna krävs politiskt mod, ett pragmatiskt sinne och breda överenskommelser. Väsbyvänstern har sedan valet deltagit i samtal för att forma en stabil och ansvarstagande majoritet för styret av kommunen. Vi har varit, och är, öppna för att delta i blocköverskridande överenskommelser.

Samtalen har nu resulterat i att lokalpartiet Väsbys Bästa stöder ett försök från de fyra borgerliga allianspartierna att bilda ledning för kommunen. Detta ger ingen majoritet, men gör att de tre rödgröna partierna inte har förutsättningar att fortsätta delta i formandet av en majoritet för Väsby. Därmed går Vänsterpartiet i opposition.

Vänsterpartiet i Upplands Väsby har varit med och styrt kommunen de senaste fyra åren. Vår medverkan har gjort stor skillnad för att bygga ett mer jämlikt och jämställt Väsby. Vi vill fortsätta detta bygge, vi är långt ifrån klara. Nu går vi  i opposition och kommer med all kraft bevaka att det jämlikhets- och jämställdhetsbygge vi påbörjat inte raseras.

Vi kommer också att ta tillvara det engagemang och vilja som manifesteras i den växande vänsterrörelsen. Vänsterpartiet i Väsby gick som enda rödgröna parti framåt i valet. Med 8,01 % i riksdagsvalet (+ 2,7 procentenheter), 8,6 % i landstingsvalet (+ 1,5) och 7,6 % i kommunvalet (+1) är vi den tydligt växande rödgrön kraften i andra valet i rad. Stödet bland de yngre generationerna är påtagligt. V är därför en stark kraft att räkna med för framtiden.

Eftersom det kommande styret i kommunen inte har klar egen majoritet och vilar på bräcklig grund håller vi det inte för otroligt att nya konstellationer för styret av Väsby behöver formas längre in på mandatperioden. Vi är beredda att medverka i ett blocköverskridande styre som;

  • Försvarar och fördjupa demokratin. För ett Väsby som samarbetar och håller ihop. Som inkluderar alla och försvarar människors lika värde oavsett ursprung. Kompassen och färdriktningen ska vara inställd på det jämlika samhället.
  • Ger välfärden de resurser som behövs. För att skolan ska vara likvärdig och kompensatorisk och för att våra äldre ska få den omsorg de förtjänar på äldre dar. Det påbörjade omsorgslyftet för att säkra personalförsörjning även i framtiden måste fullföljas.
  • Tar den gröna omställningen och klimatkrisen på allvar och omsätter det till handling lokalt.
  • Integrerar arbetet för jämställdhet med kvinnor och män i all kommunal verksamhet. Ökad jämställdhet är en del av lösningen på många av samhällets utmaningar

 

För frågor och mer information kontakta

Anders Rosén, kommunalråd V

073 910 4258

anders.rosen@upplandsvasby.se