Naturskyddsföreningen i Väsby har gett Vänsterpartiet i Väsby högst betyg av alla partier när det gäller klimatfrågor. De menar att vår politik är den som är bäst tar hänsyn till klimat, miljö och Väsbys natur.

Naturskyddsföreningen ställde frågor till alla partier i kommunfullmäktige om naturen, miljön och klimatet  i Upplands Väsby och menar på att svaren visar på tydliga skillnader och likheter mellan partierna och att Vänsterpartiet var det parti som hade högst klimatambitioner.

Alla svaren kan du läsa på Naturskyddsföreningen Väsbys hemsida som du hitta HÄR

Vi är förstås väldigt stolta över att vara klimatsmartast!

Vänsterpartiet som helhet fick samma utmärkelse för några veckor. För ett parti som tar miljöfrågorna på allvar är det förstår oerhört glädjande.

Klimatfrågorna är vår tids ödesfråga och Vänsterpartiets politik kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik för rättvisa eftersom det hänger ihop. Höginkomsttagarna står för de största utsläppen och män orsakar generellt större utsläpp än kvinnor. Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

Vi anser att Sverige bör anta ett skärpt nationellt mål i linje med vad klimatet kräver och att Sverige ska vara drivande för att så sker i både EU och på global nivå.