Nu är det klart att Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna bildar kommunledning de kommande fyra år. Vänsterpartiet kommer att ingå i en valteknisk samverkan med styrande partier och intar en stark position för att stärka partiets möjligheter att påverka politiken i Upplands Väsby.

Vänsterpartiet välkomnar ett maktskifte i styret av Upplands Väsby kommun och kommer att vara ett oppositionsparti som samarbetar med det nya minoritetsstyret. Genom valsamverkan kommer vänsterpartiet inneha heltids oppositionsråd och har i kraft av valresultatet representation i samtliga kommunens nämnder och styrelser, och därmed också få ett inflytande att bidra till stabilitet för kommunen.

Det är en okonventionell roll. Det vanliga är att alla partier som utgör grunden för ett styre ingår i koalitionen. Men vi har tagit ansvar för att möjliggöra maktskiftet, säger Päivi Verdier.

Vänsterpartiet förbinder sig att släppa fram styret och stödja dess kommande budget om inriktningen på politiken följer det samarbetsavtal som Vänsterpartiet har träffat med Socialdemokraterna.

Nu finns förutsättningar att stärka välfärden och ta klimatomställningen på allvar när de konservativa och högernationalistiska krafterna står utan inflytande. Vi kommer att vara en konstruktiv samarbetspartner för att se till att alla elever klarar skolan och att omsorgspersonalen får goda förutsättningar., menar Päivi Verdier.

Vänsterpartiet accepterar inriktningen på den politiska plattform styret presenterat och kommer fortsatt att vara en oppositionell röst för partiets 2000 väljare med sina 4 mandat i kommunfullmäktige.

För mer information och frågor kontakta

Päivi Verdier.

Gruppledare, VäsbyVänstern.

076 30 89 825