FullSizeRender (17)

Vänsterpartiet på riksnivå säger att en av orsakerna till bostadsbristen är att byggbolag köper upp kommunal mark som de hamstrar i väntan på att priserna ska gå upp. Partiet vill nu underlätta för kommunerna att ta tillbaka mark som inte bebyggs. Ett exempel på en sådan tomt är Peabs stora ödetomt bakom Messingen. – De skjuter hela tiden byggstarten framåt, säger kommunalrådet Anders Rosén (V).

Partiet menar att planlagd mark inte bebyggs inte tillräckligt fort. ”Det som har blivit vanligt är att byggbolagen köper upp kommunal mark som de sedan hamstrar i spekulationssyfte, väntar in att värdet går upp och pressar sedan upp priserna på främst bostadsrätter. Det är detta som gör att bostadsbyggandet fördröjs” skriver V:s bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar i ett pressmeddelande.

Partiet vill underlätta för kommunerna att ta tillbaka mark som inte bebyggs genom att ställa krav på byggstart inom en viss tid. De vill även återinföra kommunal förköpsrätt av mark.

Kommunalrådet Anders Rosén (V) ser att förslaget skulle göra nytta i Väsby.

– Vi skulle haft användning för det när det gäller Messingentomten för att få Peab att  bygga fortare. Jag vill inte spekulera, men de skjuter hela tiden framåt. Det här är byggbar, detaljplanerad mark, det är bara att bygga. Det sticker i ögonen när vi pratar bostadsbyggande.