VäsbyVänstern har antagit en handlingsplan för sitt arbete med antirasism. Planen slår fast att VäsbyVänsterns antirasistiska arbete och humana flyktingpolitik skall synliggöras och vara allmänt känd bland medlemmarna. Vi har frågat kommunalråd Anders Rosén (V) hur han ser på vänsterns roll när det gäller att motarbeta rasistiska strömningar och säkerställa alla människors lika värde.

Hur skapar vi ett samhälle där alla ges lika möjligheter att vara en del av samhället och där det finns plats för alla?

Vi behöver garantera grundläggande behov för alla. Arbete och bostad är helt centrala. Bygg på med en välfärd som är generös och inkluderande så tar vi bort den materiella grunden för rasism – den som bottnar i människors rädsla för att inte kunna försörja sig och leva ett värdigt liv. Vi kan naturligtvis klara detta som ett av världens rikaste länder. På det ideologiska planet behöver vi stå upp för humanism och alla människors lika värde och inte minst alltid tillämpa de fina orden i daglig handling, överallt i möten med andra. De rasistiska strukturerna – som gör åtskillnad mellan människor – behöver benämnas, belysas och brytas ned.

Vilken roll har Vänsterpartiet i det arbetet?

 

Den radikala vänstern har alltid både stått upp för grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter och varit internationalister. Den unga arbetarrörelsens paroll ”Proletärer i alla länder, förena er” kan absolut moderniseras och tillämpas idag. Vänsterpartiet har en mycket viktig roll att stå pall när det blåser och hävda att klassintressena förenar över nations- och etniska gränser. Arbetarrörelsens för närvarande dominerande part, Socialdemokraterna, vajar betänkligt för närvarande, därför blir vårt arbete än viktigare.

Vilken skulle du säga är grogrunden för de rasistiska och fascistiska strömningar vi ser idag?

 

Det är en sammansatt bild, där inte bara en faktor kan förklara allt. Ekonomisk och social otrygghet gör att en del människor söker enkla lösningar på komplicerade problem. När det finns krafter som organiserar sig och medvetet exploaterar oron och levererar lösningar typ ”släng ut de främmande, de tar jobben” så kan oron ta sig högerextrema uttryck. De högerextrema har mycket skickligt förstått sig på att utnyttja sociala medier. Här har väl vänstern också en hemläxa att göra. Inte att vara populister utan möta människors oro med folkbildning och en radikal politik som kan ändra på fördelning och maktförhållanden.

Sedan är de kulturkonservativa och nationalistiska värderingarna en självständig faktor som kan erbjuda mål och mening för många. Vi har levt under många decennier med framsteg för liberala, frihetliga, feministiska och individualistiska värderingar. Nu ser vi kanske något av en reaktion. Kanske kan det tolkas som konservatismens sista suck.

En fjärde grogrund är globaliseringen av ekonomin som så hastigt stöper om våra samhällen och gör en del till vinnare och andra till förlorare samt skapar spänningar och migrationsströmmar. Personligen tycker jag att vänstern inte tillräckligt resolut tagit sig an globaliseringens utmaningar. Vi söker fortfarande i huvudsak politiska lösningar på nationell nivå när vi mycket mer borde bygga globala vänsterallianser och ny övernationell demokratisk påverkan.

Det verkar vara så att människoförakt på ett område hänger samman med människoförakt på andra områden. Hur hör kampen mot rasism och högerextremism samman med den feministiska kampen, med hatbrott riktade mot homo- bisexuella, och mot människor med funktionsvariationer?

 

Det finns ett starkt samband och har alltid funnits i fascistisk ideologi. I grunden finns alltid unkna tankar om nationens enhet och renhet där allt som avviker och utmanar ska rensas ut. Vänstern har ett klassperspektiv som framhäver maktförhållanden och ekonomiska intressen, då blir andra skillnader helt underordnade. Nationalismen framhäver nationens enhet, en uppdelning i vi och dem. Att som exempelvis rysk feminist hävda att man har mer gemensamt med kvinnor i Ukraina än de ryska oligarkerna blir då en hädelse.

Hur ser du på den förflyttning av positioner som andra etablerade partier gör nu och på det förändrade debattklimatet? Att till exempel öppna upp för samarbete med Sverigedemokraterna hade ju inte varit möjligt för några år sedan. Stängda gränser och tillfälliga uppehållstillstånd är andra exempel. Den förskjutning av språkbruk som skett har normaliserar en debatt som för några år sedan inte hade varit möjlig.

Jag kan bara hålla med. Det är en förskräckande snabb förskjutning. Det ”vänsterliberala etablissemanget” blev plötsligt helt sidsteppade. Jag tror att flera av de stora partierna alltför mycket låter sig styras av kortsiktiga taktiska överväganden. Den stora majoriteten av svenska folket har ju fortfarande öppna värderingar. Efter en tid där många häpet blev ganska handfallna och förbisprungna av hur det politiska samtalet försköts tror jag nu det kommer en motreaktion. Reaktionen på terrordådet på Drottninggatan är ett exempel. De stora och djupt folkliga kärleksmanifestationerna retade ju gallfebern på de högerextrema. De hoppades på hat och ”kulturernas krig”. Vi ignorerade det och står upp för människovärdet.

Det känns som att en hel del rasism förkläs till religionskritik. Hur ser Vänsterpartiets förhållande till religion ut?

 

Religion är en privatsak. Vi ska leva i en sekulär stat där religion och politik är strikt åtskiljda. Religionsfrihet ska garanteras. Religion kan ta sig så oerhört många uttryck. Från det helt introverta existentiella till att försöka påverka allt och alla för att ansluta sig till ”den rätta tron”. Religion kan användas för att legitimera makt och förtryck av olika slag. Historiskt har därför vänstern varit ganska starkt religionskritisk – just när den används för att förtrycka. Det gäller oavsett om det handlar om förtryck i kristendomens, islams, hinduismens eller någon annan religions namn. Omvänt när religion används för att legitimera förföljelser av minoritetsgrupper måste vi stå upp till religionsfrihetens försvar oavsett om det handlar om judar, muslimer, katoliker eller andra i Sverige.

Rasismen måste vi bekämpa tillsammans. Hur bygger vi en bred folklig rörelse och vad kan var och en bidra med i vardagen?

 

Vi för vänsterpolitik för arbete, bostäder och en välfärd att lita på. Då slår vi undan en av grogrunderna. Sedan handlar det väldigt mycket om vardagliga förhållningssätt. Säg ifrån i fikarummet för plumpa skämt och fördomar. Reflektera över egna förhållningssätt i mötet med det man inte själv är van vid. Se och stå upp för att vi har gemensamma intressen i kraft av att vara människa, oavsett bakgrund.

Hur jobbar VäsbyVänstern för att visa att Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti i både ord och handling?

 

I kommunalpolitiken för att stärka välfärden. Viktigast är att garantera en likvärdig skola som inte segregerar. Då kan alla få en bra start i livet oberoende av föräldrarnas ursprung. Vi arbetar också konsekvent för att stärka minoritetsrättigheter – finska och romska. Vi ser till att Väsby är en öppen kommun som tar emot många nyanlända och arbetar prioriterat med integration.

Vi bildar opinion. Vi har varit starkt kritiska till regeringens inskränkningar i asylrätten och visat det offentligt både genom insändare och flygbladsutdelning.

Sedan vet jag att väldigt många av våra medlemmar har just vardagslivets civilkurage. Att stå upp och säga emot när det behövs. Vare det gäller mot Sverigedemokraternas invandrarfientliga dumheter i fullmäktige eller vid arbetsplatsens fikabord.

Vår partiförening är i sig en antirasistisk manifestation. Vi förenar människor med olika ursprung i världen i den gemensamma kampen för vänsterpolitik. Vid en snabb genomräkning ur minnet har vi ett femtontal nationaliteter representerade i vår förening. Det är naturligtvis en fantastisk tillgång.