Genom motioner, interpellationer och nämndinitiativ försöker vi hela tiden göra livet för vanliga Väsbybor lite enklare, lite tryggare. Här kan du läsa om en del av det som vårt parlamentariska arbete har mynnat ut i under hösten:

Tidigt i höstas fick vi igenom en motion som stärker barns rätt till fritidshem. Det betyder att även barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga få möjlighet att gå på fritids, tillsammans med sina kompisar i en lärande miljö. Det är vi väldigt glada för! Svaret på motionen kan du läsa här: Motion om rätt till fritidshem.

Vi lämnade även in en interpellation om kommunens arbete med barnchecklistan, ett verktyg som ska se till att kommunen alltid tar hänsyn till barns bästa vid alla beslut. Du kan läsa interpellationen här: Interpellation om barnchecklistan.

Senare under hösten lämnade vi in en motion där vi föreslår att kommunen anställer en demenssjuksköterska, alltså en specialist som kan lotsa demenssjuka och anhöriga till rätt vård. Anhöriga till demenssjuka, för att inte tala om de sjuka själva, har ofta ett stort behov av råd och stöd för att få vardagen att fungera. Där kan en specialist vara till stor hjälp. Motionen kan du läsa här: Motion om stöd åt demenssjuka och deras anhöriga.

På årets sista sammanträde med kommunfullmäktige lyftes vår motion om en stärkt roll för kulturen. Motionen innebär en markering mot de högerpolitiker i kommunen velat detaljstyra kulturens innehåll, men kommer också innebära att kommunens anslag till kulturverksamhet fortsätter växa och tjänstepersonerna på kommunens kontor får i uppdrag att ta fram konkreta planer på hur barn och ungdomar ska få tillgång till egen skapande verksamhet. Läs motionen här: Motion om en stärkt roll för kulturen