Visste du att medelmannen i Upplands Väsby tjänar mellan 2,2–2,9 miljoner kronor mer än medelkvinnan under ett arbetsliv? Det visar jämställdhetskartan, en tjänst som Väsby är den första kommunen i Stockholms län att lansera.

Det är stora strukturella löneskillnader mellan yrken som domineras av män respektive kvinnor. När man jämför likvärdiga yrken så går lönen alltid ner där det är en majoritet kvinnor som arbetar. Så kan vi inte ha det, säger Anders Rosén (V), kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsens allmänna utskott.

Jämställdhetskartan är en digital karta som på enkelt sätt visar statistik på kommunal nivå avseende jämställdheten mellan kvinnor och män i kommunal, privat och ideell sektor. Jämställdhetskartan kan användas av alla som vill se hur jämställt det är i kommunen.

Måndagen den 6 mars kl.18.30–19.00 kan den som vill besöka Allmänhetens frågestund i samband med kommunstyrelsen sammanträde i Messingen, Love Almqvists torg 1. Under frågestunden presenteras den genomförda kartläggningen och det finns möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen.

Till jämställdhetskartan