Sedan valet har Vänsterpartiet gått framåt både i medlemsantal men även mandatmässigt och i Upplands Väsby kommun syns detta tydligt.Partiet har både ökat i antal medlemmar och sitter i majoritet i kommunen med tre andra partier och är därför med och bestämmer. Men vad kan Vänsterpartiet åtstadkomma i ett samarbete med flera andra partier? VäsbyVänsterns Magnus Krantz mötte Anders Rosén som är kommunalråd vid Upplands Väsby kommun för att se hur Vänsterpartiets politik fungerar på den lokala nivån.

Hur har den gångna tiden sedan valet sett ut för Vänsterpartiet här i Upplands Väsby kommun?

Det är alltid positivt att hamna i majoritet vilket vi har gjort. Det är då man som bäst kan göra en skillnad i politiken. Som partiförening har vi senaste året nästan fördubblat vårt medlemsantal och fördubblat våra mandat i fullmäktige från två platser till fyra. Det mest positiva är vår gemensamma plattform som vi skapat i majoriteten. Vi känner att vi alla drar åt ett gemensamt håll där vi kan öka satsningarna på förskola, hålla en hög ambition på miljöfrågor och driva ett jämnställdarbete på alla områden. Mer resurser till det gensamma i kommunen genom skattehöjning. Något som behövdes mer än väl.

Vad har Vänsterpartiet lyckats genomföra?

Åtta år av Alliansen politik satte sina spår men vi gör det bästa av situationen och får ändå igenom viktiga förändringar. Mest stolta är vi över den jämnställdhetintegrering vi driver där alla inom kommunen ska jobba utifrån ett mer jämnställt perspektiv följt av noggranna uppföljningar. Vi tillför nya resurser till kvinno- och tjejjourer och har startat upp ett nytt projekt som ska undersöka unga tjejers psykiska hälsa i kommunen. Vi är även stolta över vår gemensamma reform för förskolan, där vi inför rätten till 30 timmar oavsett om man är arbetslös eller föräldraledig.

Vad har Vänsterpartiet för roll i Upplands Väsbys kommun och går det att göra en skillnad?

Vår roll är att vi bidrar med mycket bra idéer. Bland annat har vi drivit på arbetet med jämnställdheten vilket vårt parti ser som jätteviktigt. Vi har en roll som ett slags ankare för att slå vakt om det gemensamma i vår kommun, vilket var hotat under åtta år av alliansens styre med många genomförda privatiseringar. Det är ett långsamt men långsiktigt arbete som måste få ta den tid det kräver. Vi har inte som mål att ta tillbaka allt utan vi vill se till det som gynnar våra medborgare. Vi gör absolut en skillnad. Speciellt om vi är kunniga och pålästa inom våra områden för då kan man påverka mer än om man har flera röstantal. Politiken kräver vetskapen om att det alltid behövs kompromisser och att det inte alltid går att få igenom sin vilja till 100 procent varje gång.

Faktaruta:
Anders Rosén, 55 år, från Sandiken men bor i Upplands Väsby, Kommunalråd i Upplands Väsby kommun