I helgen har VäsbyVänstern haft årsmöte och valt en ny styrelse.

Årsmötet valde enhälligt att välja om Kamal Schtaie som ordförande samt att välja Eva Larson till kassör. Till ordinarie ledamöter valdes Ulrika Mårtensson, Päivi Verdier, Flerida Martinez och Magnus Krantz. Tove Ovsiannikov och Leif Bejhed valdes till ersättare.

Årsmötet valde också Fredy Duran och Tove-Maria Bellander till revisorer samt utsåg Anders Anagrius, Karin Lindh samt Mina Rasti att ingå i valberedningen.

En valplattform antogs och Nike Dahlskog, Gabriela Galvez Flores, Flerida Martinez, Magnus Krantz, Kamal Schtaie och Anders Rosén utsågs att ingå i föreningens valledning.