Vänsterpartiet i Väsby gick som enda rödgröna parti framåt i valet. Med 7,9 % i riksdagsvalet (+ 2,1 procentenheter), 8,4 % i landstingsvalet (+ 1,5) och 7,3 % i kommunvalet (+0,7)  är vi den tydligt växande rödgröna kraften i andra valet i rad. Stödet bland de yngre generationerna är påtagligt. Vänsterpartiet är därför en stark kraft att räkna med för framtiden.

Det parlamentariska läget i Upplands Väsby är, liksom i riket som helhet, komplicerat. För att forma stabila politiska majoriteter som inte stöder sig på Sverigedemokraterna krävs politiskt mod, ett pragmatiskt sinne och breda överenskommelser.

Vänsterpartiet i Väsby har varit med och styrt kommunen de senaste fyra åren. Vår medverkan har gjort stor skillnad för att bygga ett mer jämlikt och jämställt Väsby. Vi vill fortsätta detta bygge, vi är långt ifrån klara.

Vi är beredda att medverka i ett styre som:

  • Försvarar och fördjupa demokratin. För ett Väsby som samarbetar och håller ihop. Som inkluderar alla och försvarar människors lika värde oavsett ursprung. Kompassen och färdriktningen ska vara inställd på det jämlika samhället.
  • Ger välfärden de resurser som behövs. För att skolan ska vara likvärdig och kompensatorisk och för att våra äldre ska få den omsorg de förtjänar på äldre dar. Det påbörjade omsorgslyftet för att säkra personalförsörjning även i framtiden måste fullföljas.
  • Tar den gröna omställningen och klimatkrisen på allvar och omsätter det till handling lokalt.
  • Integrerar arbetet för jämställdhet med kvinnor och män i all kommunal verksamhet. Ökad jämställdhet är en del av lösningen på många av samhällets utmaningar