Är du intresserad av ett kommunalt uppdrag? Då skall du fortsätta att läsa. På medlemsmötet den 14 september kommer VäsbyVänstern att tillsätta följande vakanta platser:

  • Ersättare i Kommunstyrelsen
  • Ersättare i Byggnadsnämnden
  • Ersättare i Utbildningsnämnden

Vad innebär ett kommunalt uppdrag?

Att inneha ett kommunalt uppdrag betyder att du är en av många politiker i kommunen och är med och fattar de beslut som skall tas. Uppdraget innebär att delta på nämndens möten, samt kommunala gruppens möten. För ytterligare upplysningar om uppdragen, kontakta gruppledare Anders Rosén, anders.rosen@upplandsvasby.se.

Varje nominering behövs!

För att valberedningen ska kunna lägga fram ett förslag som har stöd hos medlemmarna vill vi gärna ha in så många nomineringar som möjligt till de vakanta uppdragen.

Vi söker de medlemar som vill vara med och driva Vänsterpartiets politik i Upplands Väsby kommun.

Nomineringar skickas till anders.anagrius@gmail.com, senast 6 september. Det är en fördel om den som nomineras är tillfrågad och har meddelat sitt intresse.

Uppdragen väljs på medlemsmöte den 14 september.