Den 2-3 december håller Vänsterpartiet Storstockholm valkonferens. Konferensens uppgift är att fastställa kandidatlistor för riksdagsvalet i Stockholms stad och län och till landstingsvalet i Stockholms län.
Vi söker dig som vill representera VäsbyVänstern på valkonferensen genom att föra vår talan i diskussioner och beslut. För ytterligare upplysningar om uppdraget, kontakta valberedningen, anders.anagrius@gmail.com.
Varje nominering behövs! För att valberedningen ska kunna lägga fram ett förslag som har stöd hos medlemmarna vill vi gärna ha in så många nomineringar som möjligt till uppdraget.
Nomineringar skickas till anders.anagrius@gmail.com, senast 1 november. Det är en fördel om den som nomineras är tillfrågad och har meddelat sitt intresse.
Ombuden väljs på medlemsmöte den 9 november.