bli_medlem4

Vill du vara med och påverka politiken? Här i Väsby heter föreningen VäsbyVänstern. Som medlem kan du vara med på VäsbyVänsterns medlemsmöte som äger rum ungefär en gång per månad. På möten kan du diskutera, fatt beslut, påverka vår politik och delta i olika utåtriktade arrangemang. Vad vi gör styrs av våra medlemmars intressen.

Som medlem får du möjlighet att träffa andra för att diskutera och studera politiska frågor, du får även ta ansvar och du vill och har möjlighet. Även som passiv medlem får du det lättare att följa med i debatten och blir uppdaterad på vilka frågor som vi driver. Vi ger dig redskap och fakta för att kunna ta debatten på din arbetsplats, med dina vänner och på Facebook.

Du har också möjlighet att som medlem delta på möten och kurser som ordnas för hela Storstockholmsdistriktet.

Som medlem i Vänsterpartiet får du Vänsterpartiets medlemstidning Rött, Storstockholmsdistriktets medlemsblad Vänsteraktuellt. Du har också möjlighet att som medlem delta på möten och kurser som ordnas för hela Storstockholmsdistriktet.

Första året kostar ett medlemskap 100 kronor. Därefter är medlemsavgiften 300 kronor per år med chans till reducerad avgift om du är pensionär, arbetslös, sjukskriven eller studerande.

Om du har frågor om medlemskap eller vill besöka ett medlemsmöte för att ta reda på mer om vad det innebär att vara medlem så är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter här.

Välkommen till VäsbyVänstern!