Kamal Schtaie, Ordförande
Tel: 070-205 47 64
E-post: kamal@schtaie.se

Anders RosénGruppledare
Tel: 073-910 42 58
E-post: anders.rosen@upplandsvasby.se

Postadress: Centralvägen 1 – 194 76 Upplands Väsby