VäsbyVänstern – Vänsterpartiet i Upplands Väsby

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vi i Väsbyvänstern är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga och ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva i samverkan med andra.

Styrelsen 2022

Ulrika Mårtensson, ordförande, Medlemsansvarig
E-post: ulrika843@hotmail.com

Kamal Schtaie, vice ordförande
E-post: kamal@schtaie.se

Carmen Silverpil, kassör

Simon A Thurfjell, ordinarie ledamot
Utåtriktade aktiviteter
E-post: simon.thurfjell.andersson@gmail.com

Leif Bejhed, ordinarie ledamot. Internfeministisk ansvarig, Utåtriktade aktiviteter

Magnus Krantz, ersättare
E-post: magnusmk.88@gmail.com

Faranak Mokhberi, ersättare
E-post: faranak.mokhberi@gmail.com

Flerida Martinez, ersättare
E-post: fleridamm@yahoo.com

Mark-Amadeus Chivu, ersättare

Kommunikation, Ungdomsansvarig