VäsbyVänstern – Vänsterpartiet i Upplands Väsby

 

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vi i Väsbyvänstern är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga och ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva i samverkan med andra.

Styrelsen 2023

Leif Bejhed, ordförande.
E-post: leif.bejhed@upplandsvasby.se
Medlemsansvarig

Faranak Mokhberi, vice ordförande.
E-post: fmokhberi@yahoo.com
Iranansvarig och studieansvarig.

Carmen Silverpil, kassör.

Kamal Schtaie, ordinarie ledamot.
E-post: kamal@schtaie.se

Mark-Amadeus Chivu, ordinarie ledamot.
E-post: mark-amadeus.chivu@upplandsvasby.se
Kommunikationsansvarig, ungdomsansvarig och studieansvarig.

Féline Flodin, ordinarie ledamot.
E-post: feline.flodin@vansterpartiet.se
Feministiskt ansvarig

Nasrin Katayoun Sobhani, ordinarie ledamot.
Iranansvarig

Flerida Martinez, ersättare.
E-post: fleridamm@yahoo.com

Mehnaz Khan, ersättare.
E-post: mehnazkhan08@gmail.com