VäsbyVänstern – Vänsterpartiet i Upplands Väsby

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vi i Väsbyvänstern är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga och ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva i samverkan med andra.

Styrelsen 2023

 • Kamal Schtaie, ordförande
  E-post
 • Carmen Silverpil, kassör
 • Mark-Amadeus Chivu, vice ordförande
  E-post
 • Faranak Mokhberi, ordinarie ledamot
  Styrelsesekreterare 

  E-post
 • Yakira Pulido Moreno, ordinarie ledamot
  Digitalansvarig, internfeministisk ansvarig
  E-post
 • Magnus Lagerstedt Boberg, ersättare
  Medlemsansvarig
  E-post
 • Daniel Ramirez, ersättare
  Facklig-politisk ansvarig E-post