Väsby kommun har beslutat att införa heltid som norm 2021. Vi har frågat kommunalråd Anders Rosén (V) vad det innebär och hur det kommer att genomföras.

Vad betyder det att kommunen nu inför heltid som norm?
Arbetet ska organiseras så att vi utgår från att heltidstjänster är det normala. Alla inom Kommunals avtalsområde ska erbjudas en heltid. Deltid ska sedan vara en möjlighet för de som önskar arbeta mindre.

Varför är det viktigt?
Deltidsarbete en av de främsta förklaringarna till att kvinnors livslöner är så mycket lägre än mäns. Det påverkar också pensionerna som blir lägre hela livet ut. Många kvinnor vill ha förändring när de ser siffrorna på livslön och låga pensioner svart på vitt. Alla kvinnor som går ner i arbetstid och låter sina män arbeta heltid borde se till att han samtidigt tecknar en extra pensionsförsäkring åt henne.

Genom att utmana att så många kvinnor arbetar deltid kommer vi också att utmana andra normer om hur det obetalda hemarbetet fördelas mellan män och kvinnor. Många kvinnor väljer ”frivilligt” att arbeta deltid för att hinna med alla åtaganden i det obetalda hemarbetet och orka ett helt arbetsliv. Män och kvinnor måste dela lika på hem- och omsorgsarbetet för att ha lika villkor i arbetslivet.

Inom vilka yrken är det vanligast att man jobbar deltid?
Deltid är vanligast inom omsorgsyrken, handel och restaurang. Det är yrken som traditionellt dominerats av kvinnor. Kvinnor har setts som någon slags reservarbetskraft som ”kan kallas in vid behov”.

Är det kostsamt att genomföra rätt till heltid?
Det beror på hur det genomförs. Inledningsvis kostar det mer inom omsorgen då bemanningen ökar. Men det finns också goda exempel på att smart schemaläggning inte medför så stora extra kostnader. Bättre arbetsförhållanden bidrar till frisknärvaro och mindre personalomsättning vilket minskar kostnaderna. Ökad bemanning innebär också möjlighet till ökad kvalité i verksamheterna. Exempelvis inom äldreomsorgen. Om man inte bara bemannar arbetstoppar morgon och kväll utan har kvar personal övrig tid så blir det mer tid för samtal och aktiviteter.

Vad kommer det att innebära för väsbyborna när det gäller arbetstillfällen att rätt till heltid införs?
Jag tror det kommer att ha en ganska marginell effekt. Det mesta handlar om arbetsorganisation och schemaläggning. Men visst några fler arbeten blir det säkert. Detta är dock inte i första hand en insats för att skaffa fler jobb.

Hur kommer det att gå till att genomföra rätten till heltid?
Kommunen följer det avtal som träffats mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det innebär ett succesivt införande fram till 2021. Stor vikt läggs vid samverkan med den fackliga parten. SKL och Kommunal centralt stöder med erfarenhetsutbyte och med att visa på goda exempel. Vi är precis i den inledande fasen. Det troliga är att några verksamheter väljs ut som pilotprojekt.