Vänsterpartiet i Väsby gör nu tillsammans med övriga partier i majoritet stora satsningar i Kairo – Sättra – Runby under namnet Väsby friluftsområde. Vi har hört efter med kommunalråd Anders Rosén (V) om vad som är på gång.

Vad är tanken bakom utvecklingen av Väsby Friluftsområde?
Området i västra Väsby från Runby till Kairo och Sättra används redan nu flitigt för friluftsliv. Där finns också stora natur- och kulturvärden som vi vill bevara. Vi vill ta tillvara, utveckla området för friluftsliv och skydda natur från storskalig exploatering. Majoriteten följer också på detta sätt upp resultatet från den lokala folkomröstningen 2014.
Genom att lansera samlingsnamnet Väsby friluftsområde kan vi föra samman, under ett paraply, de verksamheter som redan finns i Runbyskogen, i Kairo och Sättra och ut mot Runsahalvön i en helhet. Vi får en Vision för området och kan genomföra ett sammanhållet utvecklingsarbete.

Vad är på gång just nu?
Vi gör friluftsområdet mer tillgängligt med ett skyltprogram och tydliga portar i Runby, Kairo och Sättra. Det finns också en hemsida som ska marknadsföra området bredare. Ett upprustningsprogram för exempelvis grillplatser och uppfräschning av Kairobadet pågår.  Elljusspåret har byggts ut med en slinga från Runby ända ner till Kairo. Det ska nu höra till ett av landets längsta elljusspår.
Ridhuset i Sättra ska rustas upp och delvis byggas nytt. Spaden ska precis i marken för det. Investeringsbeslut finns om ny cykelväg från Eds allé till Kairo.
Ett visionsarbete har bedrivits i samverkan med föreningslivet som snart ska resultera i en vision och mer detaljerad utvecklingsplan.
Beslut har precis tagits att inleda arbetet med att göra Bergaskogen till naturreservat. Övriga fina naturvärden ska skyddas i samarbete med markägarna.

Hur kommer området att utvecklas på längre sikt?
Vi vill gärna se en friluftsgård med café i Sättra. Ett upprustat Karoibad, men att också Sättrabadets fina möjligheter tas till vara. Fler enkla utegym och någon aktivitetspark/äventyrslek för barn ingår också i visionen.
På längre sikt vill vi skapa en strandpromenad och kanske utveckla hela området kring båtklubben med marina och vattensport.
Jag personligen skulle vilja koppla ihop området med verksamheten i Gunnes gård med ett uppdrag att levandegöra de värdefulla fornlämningar och kulturlandskap som finns på Runsahalvön.

Varför är det här en viktig satsning?
Det är viktigt för folkhälsan, fler människor som rör sig och hittar ut i de fina stadsnära naturområdena bygger hälsa och livskvalité i Väsby. Stadens attraktivitet ökar med möjligheten till friluftsliv inpå knutarna. Att göra området mer tillgängligt med inriktning på friluftsliv innebär också att en viktig del av Storstockholms grönkilar skyddas och bevaras för de gröna intressena.

Vad ser du mest fram emot att ta del av när området står klart?
Att säkert kunna cykla till Sättra. Ta en promenad efter stranden och skåda fåglar och sedan slå sig ned på det trevliga caféet i friluftsgården.

På hemsidan för Väsby friluftsområde kan du läsa mer om utvecklingen i området.