Ett hållbart arbetsliv

Alla som kan arbeta ska ha möjlighet till ett arbete med goda arbetsförhållanden. Det ger oss försörjning, identitet, en känsla av att höra till och bidrar till samhällets välstånd. Ett starkt lokalt näringsliv i samverkan med offentlig sektor ger oss välstånd och trygghet. Vi stöder insatser för entreprenörskap, företagande och lokal näringslivsutveckling. Vi verkar också för fler företag inom ideell sektor som framförallt har sociala mål samt för ekonomiska kooperativ.

PRIORITERADE INSATSER FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV

• Högre lön i kvinnodominerade yrken. Prioritera lönehöjningar i de kvinnodominerade låglönejobben i kommunen. Lönerna måste höjas mer än genomsnittet. Detta kan ske med riktade statliga bidrag till kommunerna såsom Vänsterpartiet föreslår i riksdagen.

• Förbättra arbetsvillkor inom omsorgsyrken som finansieras av kommunen. Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet. Delade turer får inte förekomma. Fortsätta utveckla arbetsorganisation och schemaläggning där de anställda kan påverka sina arbetstider på ett mer flexibelt sätt.

• Sex timmars arbetsdag. Starta ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning – sex timmars arbetsdag – i en kommunal verksamhet inom omsorgen. Bygg på erfarenheterna från liknande framgångsrika projekt i andra kommuner.

• Arbeta för att avskaffa allmän visstidsanställning som anställningsform i kommunen.