Det har varit svårt att undvika att läsa om Kevin Nordfors och Johan Bramstångs upplevelse i helgen när de gick ut för att ta en öl på en krog i Väsby. En upplevelse som fick dem att känna sig diskriminerade och djupt kränkta. De blev avhysta från krogen fast de menar att de kunnat få plats och fast folk, medan Kevin och Johan diskuterade med ägaren, fick fortsätta att komma in. – ”De ville inte ha oss där helt enkelt”, säger Kevin och Johan.

De gick ut på sociala medier för att berätta om sin upplevelse och snart var de i massor av tidningar och hade blivit en rikstäckande nyhet. Om de skall försöka se något positivt i denna händelse så är det just publiciteten. De menar att det är viktigt att diskussionen väcks. Diskriminering är allvarligt och de anser att vi borde ha kommit längre med dessa frågor.

Anders Rosén (V), ordförande för Handikapprådet, träffade Kevin och Johan för att får höra vad de upplevt och för att berätta hur man som kommun kan jobba för att händelser som dessa inte skall upprepas. Anders menar att det är viktigt med kunskap om diskriminering och han kommer nu jobba för att få till ett samarbete mellan kommunen och Väsbys företag i frågor som rör diskriminering.

All form av diskriminering är oacceptabel. Kommunens handikappråd arbetar för tillgänglighet och ett bemötande fritt från diskriminering. Det är viktigt att alla fall kommer upp till ytan, säger Anders Rosén (V), ordförande i Handikapprådet.

Kevin och Johan som båda jobbar med tillgänglighetsfrågor, har nu lämnat in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Vad de vet är det ingen som fått ett liknande fall prövat så de ser med spänning fram emot vad DO skall komma fram till.