På kommunfullmäktige 17/2 debatterades på V:s initiativ hemtjänsten. I valrörelsen gick åtminstone fem partier, som nu skulle ha majoritet i fullmäktige, fram med kravet att återskapa en kommunal hemtjänst som valbart alternativ.

Oskar Weinmar gav i debatten ett tydligt svar på frågan om Väsbyalliansens tänker arbeta för ett hemtjänstalternativ i kommunal regi. ”Nej det gör vi inte”.

Vad tycker Väsbys bästa, och ni som valde VB, om det. Detsamma gäller SD-väljare som förespeglades en kommunal hemtjänst om partiet fick deras röst.

Upplands Väsby hör till de mycket få kommuner som inte alls har någon hemtjänst i kommunal regi. Det medför en rad nackdelar;

  • Personer som föredrar kommunal regi saknar detta alternativ i Väsby, valfriheten inskränks.
  • Kommunens kompetens som beställare riskerar att långsiktigt försvagas då erfarenhet och referenser i den egna organisationen saknas.
  • Riskexponering då privata företag kan gå i konkurs och riskera lämna brukare utan tjänster samtidigt som kommunen inte kan gå in och täcka upp.
  • Ökad press på de anställdas löne- och arbetsvillkor i en konkurrensutsatt marknad där företagen ska leverera överskott till sina ägare.
  • Fragmentisering av organisationen som gör det än svårare att skapa arbetsscheman som garanterar ”Heltid som norm – deltid som möjlighet”.