Nu är det snart dags för kommunstyrelsen att fatta beslut om det som kallas kompletteringsbudget. Budgetförhandlingar görs två gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten.
På våren läggs det som kallas Flerårsplan med budget och som är den huvudsakliga budgeten som kommunen jobbar efter. På hösten läggs en justering av vårens budget. Eftersom prognoser kan ändras och saker kan hända i kommunen som inte var aktuella under våren så behöver budgeten korrigeras varje höst för att vara aktuell och fylla Väsby kommuns behov på bästa sätt.
Vänsterpartiet lägger fram en budget tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys Bästa. Det är de tre partier som Vänsterpartiet sitter i majoritet med.
Vi har frågat kommunalråd Anders Rosén (V) om hur budgetarbetet har gått under hösten, vad som fortfarande är aktuellt sedan i våras och vilka som är de största förändringarna.
Du läser intervjun med Anders här.